Lægernes Akupunktur

ved læge Lian Chen TvingKinesisk akupunktur med dansk lægestandard


Om akupunktur

Klassisk akupunktur har sin oprindelse i Kina, hvor den første lærebog om akupunktur blev skrevet for ca. 5000 år siden. Akupunktur er nok den vigtigste del af traditionel kinesisk medicin (TCM), som er baseret på en teori om energibaner i kroppen, også kaldet meridianer. På de forskellige meridianer findes der en række punkter, som lader sig stimulere med nåle. Ved korrekt behandling kan ubalance i energibanerne justeres gennem akupunkturen, således at kroppens balance genoprettes.

Akupunktur i Kina

Den kinesiske befolkning har benyttet sig af akupunktur som behandlingsform gennem det meste af landets historie. I Kina har akupunkturen udbredt anerkendelse og stor indflydelse på folkesundheden. Og netop på grund af den store erfaring, som landet har med akupunktur, stilles der sjældent spørgsmåltegn ved behandlingens effekt, da man har en detaljeret forståelse af, hvad akupunktur er og hvad det kan hjælpe mod. Akupunkturen er således en grundfæstet del af den kinesiske kultur.

Akupunktur i Danmark

For danskerne er akupunktur stadig en relativ ung behandlingsform, der dog har vundet stor udbredelse i landet gennem de sidste årtier. Selv om akupunkturens mekanismer ikke er fuldt videnskabeligt belyst, er det empiriske grundlag stort, og flere kliniske studier underbygger effekten ved en række tilstande. Mere end hver fjerde dansker har prøvet akupunktur, og hvert tredje danske hospital anvender akupunktur som supplerende behandling. Samtidig bliver akupunkturbehandling dækket af de fleste sundhedsforsikringer, herunder sygeforsikringen "danmark".

Forskelle mellem Kina og Danmark

Alligevel er der stor forskel mellem udøvelsen af akupunktur i Kina og Danmark. I Kina er akupunktur et lægespeciale, der kræver universitetsuddannelse og kun må praktiseres med autorisation. I Danmark betragtes akupunktur som en alternativ behandlingsform, der kan udøves af sundhedspersonale med akupunktur som efteruddannelse, eller af alternative behandlere.

Akupunktur som terapiform

Akupunktur er en terapiform, der bygger på den traditionelle kinesiske medicins (TCM) diagnostiseringssystem, der kræver en individuel undersøgelse og analyse, hvor krop betragtes som en helhed, der skal være i balance. Denne diagnose metode adskiller sig væsentligt fra den vestlige medicin, der baserer diagnosen på organsystemet. Vi tilstræber at kombinerer begge systemer i vores behandling.