Lægernes Akupunktur

ved læge Lian Chen TvingKinesisk akupunktur med dansk lægestandard


Sygdomme

I Kina bruges akupunktur både til forebyggelse og behandling af sygdomme. Som oftest søger man akupunktur behandling, når der er opstået et symptom eller en sygdom, og fokus vil derfor være, at behandle patientens aktuelle problem. Dette kan for eksempel være:

Neurologisk: hovedpine/migræne, ansigtslammelse, diskusprolap, iskias
Reumatologisk: slidgigt, smerter i bevægeapparatet (ryg, lænd, skuldre, nakke, knæ, fødder), fibromyalgi
Orthopædkirurgisk: piskesmæld, akutte og kroniske sportsskader, forstuvning
Øre-næse-hals: bihulebetændelse, svimmelhed, tinnitus, ansigtssmerter
Luftveje: allergi (høfeber), astma, kronisk bronkitis, hyppig forkølelse
Psykiatrisk: stress, depression, angst, søvnløshed
Gynokologisk: menstruationsforstyrrelse, overgangsalder, graviditetskvalme og opkastning
Livsstilssygdomme: forhøjet blodtryk, overvægt, rygeafvænning
Onkologisk: bivirkninger ved stråle- og kemoterapi, træthed, hedeture, stakåndethed, hudkløe
Hudsygdomme: eksem, psoriasis, akne
Mave/tarmsydomme: madallergi, kvalme, opkastning, forstoppelse, kolon irritabile
Øjensygdomme: øjenforkalkning, andre øjensygdomme

Dette er en liste over de mest udbredte tilstande, som akupunktur kan hjælpe mod. Hvis din tilstand ikke er på ovenstående liste, er du velkommen til at kontakte os og få en individuel vurdering om, hvorvidt akupunktur kan hjælpe dig.

Forebyggelse

Ved visse sygdomme kan man med fordel give forebyggende behandling for at modvirke sygdommens videre udvikling eller forhindre tilbagefald. For eksempel kan man i forbindelse med allergi og astma planlægge et forebyggende behandlingsforløb, hvor patienten modtager akupunktur op til de perioder, hvor man mest har brug for at kunne modstå de påvirkninger, der udløser ens anfald.

Et andet eksempel er rygeafvænning. Rygning er ikke en sygdom i sig selv, men rygning kan forårsage mange sygdomme, herunder rygerlunger, hjerte/karsygdomme, forskellige typer kræft, tidlig ældning af huden m.fl. Mange rygere ved, hvor svært det kan være at undertrykke de fysiske abstinenser ved rygestop, og her kan akupunktur hjælpe med at dæmpe rygetrangen.

Smertebehandling

Alle mennesker har oplevet smerter i kroppen på et eller andet tidspunkt i deres liv. Smerter er egentlig kroppens egen forsvarsmekanisme, der skal forhindre os i at skade kroppen yderligere. Men i nogle tilfælde bliver smerterne siddende efter, at de burde have givet slip. Kroniske smerter kan nedsætte ens livskvalitet betydeligt og forhindre os i at udfolde os som mennesker.

Patophysiologien bag smerteropfattelsen er meget kompliceret. Selv om lægevidenskaben konstant søger efter mere effektive behandlingsformer for smertelindring, er der endnu ikke fundet metoder, der både har god effekt og samtidig er frie for bivirkninger. Nogle smertepreparater medføre risiko for mavesår, fordøjelsesproblemer eller i nogle tilfælde risiko for at udvikle afhængighed af medicinen.

Akupunktur mod smerter

Akupunktur er en velkendt metode for behandling mod både akutte og kroniske smerter. Behandlingseffekten er blevet dokumenteret for flere smertetyper, og behandlingen er stort set bivirkningsfri. Vi bruger kombinationsbehandling mod smerter med udemærkede resultater for blandt andet:

Bevægeapparatet

Muskler, sener, led og knogler i kroppen er tæt forbundet og udgør tilsammen det man kalder bevægeapparatet. De fleste mennesker oplever før eller siden at have ondt i ryggen, hold i nakke eller smerter i skulder, knæ eller albuer. Smerter i knogler og led kan opstå som følge af pludselig eller langvarig overbelastning, skader ved fald eller påkørsel, dårlig holdning, forkert arbejdsstilling, eller forkert udførelse af sportstræning og motion.

Psykiske lidelser

Gennem tiderne har den vestlige medicinske sygdoms/sundhedsmodel ændret sig fra en ren biomodel til en bio/psykisk/sundhedsmodel. Det betyder, at man gennem øget kendskab til menneskets sundhed har erkendt, at sygdomme ikke alene skyldes rent fysiske årsager. Denne forståelse er i overensstemmelse med den traditionelle kinesiske medicins opfattelse, som med sin egen teori forsøger at forklare relationerne mellem menneskets kropslige funktioner og psyke. Allerede i den første traditionelle kinesiske medicinske lærebog fastslås det, at den psykiske balance er vigtigt for at opretholde den normale, fysiske funktion - og vice versa.

I dag har vi meget mere viden om mange psykologiske sygdommes årsager og udvikling, både med hensyn til de biologiske, psykologiske og psykopatologiske faktorer. Medicinsk behandling og psykologisk støtte har ændret mange psykisk syges prognoser og forbedret deres livskvalitet markant. Men vi står stadigvæk der, hvor en del mennesker får ringe effekt af de etablerede behandlinger i vores sundhedssystem. Det er nok også en væsentlig årsag til, at mange søger alternative behandlingsformer.