Lægernes Akupunktur

ved læge Lian Chen TvingKinesisk akupunktur med dansk lægestandard


Stress

Stress er kroppens naturlige forsvarsmekanisme mod både kropslige og psykiske belastninger, og har været en væsentlig mekanisme for menneskets overlevelse gennem historien. Når vi til daglig taler om stress, tænker vi som regel på den psykiske stress, som kan beskrives som en tilpasnings- eller belastningsreaktion. Kortvarig stress kan være nyttig, mens langvarig stress kan medføre psykisk ubalance, nedsat immunforsvar, samt negativ påvirkning af hjerte og blodkredsløb som fx. øget risiko for forkalkning og blodpropdannelse. Der er også mistanke om sammenhæng mellem stress og udvikling af knogleskørhed og type II diabetes. Under alle omstændigheder påvirker stress ens livskvalitet betragteligt, og det er vigtigt, at man tager stress seriøst og griber ind med behandling i god tid.

Symptomer på stress kan være både kognitive, emotionelle, fysiske og adfærdsmæssige. Kognitive symptomer kan være problemer med hukommelse og koncentration, nedsat dømmekraft og nervøsitet. Blandt de emotionelle symptomer ses humørsvingninger, angst, irritabilitet, ensomhed, magtesløshed og depression, mens de legmelige symptomer kan være hovedpine, mavesmerter og uregelmæssig menstruation. Endelig kan adfærdsmæssige konsekvenser give sig udtryk i ændrede spisevaner og søvnmønster, samt tilbagetrækning fra sociallivet.

Det er meget forskelligt fra person til person, hvordan man håndtere stress. Nogle tåler større belastning en andre, men hvis man begynder at udvikle nogle af de førnævnte symptomer, bør man søge lægelig råd og vejledning. I situationer med voldsomt stress kan midlertid medicinering være nødvendig, men det er vigtigt, at man finder og bearbejder årsagen til stress. Vi kan hjælpe med dette.

Akupunktur mod stress

Akupunktur er blevet en udbredt behandlingsmetode ved stress over store dele af verdenen, og erfaringerne er meget tilfredsstillende. Man oplever, at akupunkturen har en afslappende effekt, den giver ro, man får bedre humør og en mere stabil søvn. Disse effekter hænger formodentlig sammen med, at akupunkturen kan påvirke produktionen af nordadrenalin og kortison, som er de to vigtigste stresshormoner. Når du kommer til konsultation hos os, lytter vi til dine problemer, og vejleder dig i de forskellige behandlingsstrategier, herunder akupunktur.