Lægernes Akupunktur

ved læge Lian Chen TvingKinesisk akupunktur med dansk lægestandard


Øjensygdomme

I Kina og resten af Asien er akupunktur en udbredt behandling ved en række øjensygdomme, hvor man i den vestlige verden har væsentlig mindre erfaring med dette. Men på de større hospitaler i Kina finder man øjenafdelinger, der kun bruger akupunktur og naturmedicin ved behandling af en række øjensygdomme og relaterede problemer. Akupunktur bliver blandt andet brugt til behandling af:

Øjenforkalkning

Øjenforkalkning er et gammelt udtryk for AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration), som er en tilstand med progradierende nedsættelse af øjnenes evne til at stille skapt. AMD er den hyppigste årsag til svagt syn og blindhed i Danmark og den vestlige verden. De tidlige stadier uden synspåvirkning kan ved oftalmoskopi påvises hos halvdelen af alle danskerer over 70 år. Forekomsten stiger med alderen, og de sene synstruende former udvikles med tiden hos hver sjette dansker.

Aldersrelateret makuladegeneration er aldersbetinget slid på øjets nethinde, men skyldes ikke forkalkning nethinden. Derfor er øjenforkalkning et misvisende ord. Sygdommen starter normalt ved, at man mærker en plet i midten af synsfeltet, så bogstaverne bliver slørede eller falder helt ud når man læser. Man kan også opleve, at lige linier opfattes som bugtede. Farver ændre også karakter og bliver mindre klare. Det er det skarpe syn i midten af synsfeltet som påvirkes, mens det perifere syn er bevaret. Disse symptomer er tegn på, at tilstanden er behandlingskrævende.

Akupunktur og øjenforkalkning

Der er næsten ingen forskning indenfor dette område i den vestlige verden, men forskning i Kina tyder på, at akupunktur kan hjælpe øjenproblemer i macula ("den gule plet"). Dette er i overensstemmelse med vores egne kliniske observationer. Men vi vil gøre opmærksom på, at akupunkturbehandling for AMD er en længerevarende behandling, der kræver vedligeholdende behandling for langt de fleste patienter. Behandlingshyppigheden diskuteres med patienten på baggrund af tilstanden og hvor godt behandlingen virker.