Lægernes Akupunktur

ved læge Lian Chen TvingKinesisk akupunktur med dansk lægestandard


Depression

Depression er en folkesygdom, der rammer ca. 150.000 danskere årligt. Hvis du føler dig vedvarende trist, træt, mangler overskud og har mistet interessen for de ting, der ellers er vigtige for dig, kan det være tegn på, at du har en depression. Andre tegn kan være selvbebrejdelse, mindreværdfølelse, koncentrationsbesvær og fysiske symptomer som søvnbesvær, vægttab og nedsat appetit. I alvorlige tilfælde kan man også udvikle selvmordstanker. Nogle af disse symptomer kan også skyldes andre ting som fx. for lavt stofskifte eller D-vitamin mangel, og derfor er det vigtigt at få disse forhold undersøgt først.

Behandling for depression afhænger af sygdomsgraden, og der er forskellige behandlingsmuligheder, herunder medicinering. Men effekten af medicinsk behandling alene er sjældent helt tilfredsstillende. Erfaringsmæssigt har akupunktur en effekt i behandlingen af depression, men årsagen til dette er ikke fuldt belyst. Der er dog undersøgelser der tyder på, at akupunktur kan regulere niveauet på nogle forskellige signalstoffer i hjernen, blandt andet serotonin og nordadrenalin, som er vigtige for vores velbefindende og følelsen af glæde og mening med livet.

Akupunktur mod depression

I klinikken har vi erfaring med arbejdet på psykiatrisk afdeling, og har god kendskab både til forholdene omkring depression og behandlingen med medicin og akupunktur. Ved let til moderat depression vil man som regel gerne undgå brug af psykofarmaka, men også patienter med moderat til svær depression, som har været under medicinering uden den ønskede effekt, kan med fordel søge akupunkturbehandling. Vi vil under alle omstændigheder altid foretage en vurdering af tilstanden ved tilrettelæggelse af behandlingen.