Lægernes Akupunktur

ved læge Lian Chen TvingKinesisk akupunktur med dansk lægestandard


Behandlingsforløb

Et behandlingsforløb starter med en samtale og undersøgelse, hvor der lægges der en behandlingsplan efterfulgt af første akupunkturbehandling. Ved efterfølgende behandlinger følges der hver gang op på behandlingens effekt.

Samtale og undersøgelse

Du starter med at tale med en læge, hvor du skal svare på nogle spørgsmål om din generelle helbredstilstand. Derefter stiller lægen relevante uddybende spørgsmål for at forstå dit problem fra et fagligt perspektiv. Under konsultationen vil du få foretaget relevant undersøgelser, som for eksempel at få målt blodtryk og puls, der bliver lyttet på hjerte og lunger, testet reflekser, og der bliver kikket på din tunge. Dette fører til en kinesisk medicinsk diagnose, som ligger til grund for behandlingsplanen.

Behandlingsplan

Når lægen har dannet sig et overblik over din situation, vil der blive foreslået en behandlingsplan, hvor du og lægen skal blive enige om, hvor mange behandlinger du har brug for, og hvor tit behandlingerne skal foregå. Du vil derefter få din første akupunktur behandling. Ved efterfølgende behandlinger vil der blive fokuseret på selve akupunktur behandlingen, men der bliver selvfølgelig fulgt op på, hvordan behandlingen virker på dig.

Behandlingerne

Selve akupunktur behandlingen foregår ved, at lægen stikker nåle i de forskellige akupunkturpunkter, som hun har valgt efter de kinesisk medicinske principer. Typisk vil der indgå 10 til 20 punkter, men i sjældne tilfælde kan der være brug for flere. Du vil selvfølgelig blive informeret om dette.

Behandlingens varighed er typisk 30 minutter, og undervejs vil lægen komme ind for at stimulere nålene eller udføre en supplerende behandling, hvis forskellige behandlingsmetoder skal kombineres. Ved behandlingens afslutning vil lægen fjerne nålene, og du vil få information om, hvorvidt du skal være opmærksom på særlige forhold efter behandlingen.