Lægernes Akupunktur

ved læge Lian Chen TvingKinesisk akupunktur med dansk lægestandard


Allergi og astma

Allergi er en tilstand som skyldes, at din krops immunsystem overreagerer ved kontakt med bestemte stoffer - de såkaldte allergener - som andre mennesker normalt ikke reagerer på. Allergi er en arvelig betinget sygdom, som tit knytter sig til astma, høfeber og børneeksem, men sygdommen kan også udvikles spontant. Blandt de hyppigste allergener findes pollen, husstøvmider og en række fødevarer. Nogle mennesker kan også være allergiske overfor visse typer medicin (fx. penicillinallergi), og i sjældne tilfælde kan man også reagere allergisk på insektstik.

Astma er en sygdom i lungerne, der ofte kommer i anfald og giver sig udtryk i åndenød med hoste og en hvæsende eller pibende, besværet vejrtrækning. Astma kan opstå hele livet, den kan være arvelig eller den kan skyldes allergi. Det er dog ikke altid, at man kan finde frem til årsagen for, hvorfor sygdommen er opstået. Sygdommen er kronisk, men man kan have perioder, hvor den ikke kommer til udtryk.

Høfeber

Høfeber beskriver en række forkølelsesligende symptomer som fx. skiftevis løbende og tilstoppet næse, nyseture, og kløe og irritation i øjnene. Det er en fællesbetegnelse for allergiske reaktioner overfor forskellige allergener. Over en million danskerer har høfeber, mange i sådan en grad at det påvirker både deres sociale liv og arbejdsliv. Nogle typer høfeber kan man beskytte sig imod, fx. ved at undgå pelsdyr hvis man er allergisk overfor katte eller hunde. Andre typer høfeber bliver man udsat for hele eller dele af året, fx. ved pollenallergi.

Akupunktur mod høfeber

Forskning tyder på, at akupunktur kan regulere immunsystemet, og kan derfor afhjælpe de forskellige allergiske symptomer, som fremkaldes af de allergene stoffer. World Health Organization (WHO) anbefaler akupunktur som behandling mod allergi.

Allergisk og ikke-allergisk astma

Astma kan både være allergisk og ikke-allergisk. For dem, der er ramt af allergisk fremkaldt astma, er den vigtigste forholdsregel at undgå det allergen, der fremkalder astmaen. Hvis man fx. har astma i forbindelse med pollensæsonen, kan astmaen behandles samtidig med pollenallergien med gode resultater. Behandlingsstrategien er dog ikke identisk for pollenallergi og pollenallergi med astma. I svære tilfælde kan forebyggende behandling op til pollensæsonen anbefales.

Akupunktur mod astma

Ikke-allergisk astma kan også behandles af akupunktur med god effekt. Her kan der ligeledes være behov for vedligeholdende behandlinger. WHO konkluderer, at akupunktur har en positiv effekt og derfor kan anbefales til astmatikere.

Fødevare allergi/intolerance

Rigtig mange mennesker har på et tidspunkt haft en formodet allergisk reaktion, efter de har indtaget en bestemt type fødevare, men kun i 10% af tilfældende viser det sig, at der har været tale om reel fødevareallergi. De reaktioner der ikke involverer immunsystemet, defineres som fødevareintolerance, mens reaktioner der involverer immunsystemet, defineres som egentlig fødevareallergi. Fødevareallergi kan udløse klassiske, allergiske reaktioner i næse, hals, luftveje, fordøjelsessystemet og huden. I særlig alvorlige tilfælde kan der opstå anafylaksi, som er en akut tilstand med åndedrætsbesvær og/eller cirkulationssvigt, der i sin yderste konsekvens kan være livstruende. Anafylaktisk chok behandles akut med adrenalin/antihistamin.

Principielt kan næsten alle typer fødevare give fødevareallergi/intolerance, men nogle få fødevarer forårsager langt de fleste reaktioner. I Skandinavien er det oftest mælk, æg, hvede, skaldyr, fisk og nødder (samt pollenrelaterede krydsreaktioner), der skaber problemer. De fleste patienter er allergiske overfor 1-3 forskellige slags stoffer, og 30% af pollenallergikerne er allergiske (krydsreagerer) overfor friske frugter og grønsager.

Akupunktur mod fødevare allergi/intolerance

Akupunktur har effekt mod fødevareallergi og intolerance for en del patienter. Behandlingen baserer sig på de traditionelt kinesisk medicinske diagnostiseringsprinciper, og der kræves derfor en individuel tilrettelæggelse af behandlingen. Kontakt os for en vurdering om, hvorvidt vil kan hjælpe dig.