Lægernes Akupunktur

ved læge Lian Chen TvingKinesisk akupunktur med dansk lægestandard


Arme og ben

Smerter i arme og ben kan enten skyldes ledproblemer (fx. skulder, knæ og albue) eller overbelastning i sener og muskulatur, der forbinder leddene og løber langs knoglerne, og dermed styrer motorikken. Ledproblemer kan skyldes skader i ledkapsel, slidgigt eller mekanisk påførte traumer ved trafikuheld eller sportsskader. Sene og muskelproblemer kan skyldes betændelse i seneskeder, slimsække, fibersprængning eller generel overbelastning.

Frossen skulder

En frossen skulder er en tilstand, hvor man først oplever smerter i skulderen efterfulgt af indskrænkning af bevægelsesfriheden. Derefter vil man som regel langsomt genvinde bevægeligheden igen over en periode på 1-2 år. Første fase kaldes "Frysestadiet", hvor der optræder ret kraftige smerter, der kan stråle ud i armen. Smerten kan optræde både i hvile og ved bevægelser, og forværres ofte om natten. Denne tilstand kan vare 2-6 måneder. Næste fase kaldes "Det frosne stadie", hvor smerterne gradvist aftager men bevægeligheden indskrænkes yderligere. Denne tilstand vare typisk omkring 6 måneder. Endelig indsætter "Optøningsstadiet", hvor man langsomt oplever forbedring i tilstanden.

Akupunktur mod frossen skulder

De kraftige smerter og den betydelige funktionsindskrænkning er den hyppigste årsag til at man søger akupunktur. Vores erfaring viser, at akupunktur med fordel kan anvendes i alle tre stadier, men jo tidligere man påbegynder behandlingen, desto bedre er effekten.

Tennis- og golfalbue

De mest almindelige årsager til smerter i albueleddet er "tennisalbue" eller "golfalbue", men længerevarende, ensformigt arbejde er også meget udbredt som fx "musearm". Tennisalbue giver smerte i ydersiden af albuen, hvor der er et lille knoglefremspring som musklerne, der strækker hånd og fingre, hæftes til. Smerterne skyldes formentlig små bristninger i det bindevæv, der holder musklerne til knoglen. Når vævet bliver irriteret, opstår der inflammation, som er en slags betændelsestilstand uden bakterier. I starten er smerten lokaliseret i ydersiden af albuen, men efterhånden vil den begynde at stråle ud i både over- og underarmens yderside. Man fornemmer kraftløsned i håndledet, og kan have svært ved at styre motorikken i fingrene.

Ligesom tennisalbue skyldes golfalbue overbelastning, der medfører mikroskopiske bristninger af senerne, der tilhæfter musklerne til knogleudspringet i albuen. Men den lokaliserer anderledes, da skaden er på indersiden af albuen. Ellers er symptomerne rimeligt sammenfaldende.

Akupunktur mod tennis- og golfalbue

Akupunktur er en effektiv behandlingsform for både tennis- og golfalbue, og jo tidligere behandlingen igangsættes, desto bedre effekt kan man forvente.

Knæsmerter

Knæsmerter forekommer hyppigt hos både unge og ældre. I knæleddet findes knogler, brusk, ledkapsler, menisken, ledbånd og slimsække. Omkring knæleddet er der desuden sener og muskler, og knæet er et kompliceret led, der skal tåle store belastninger. Overbelastning i strukturerne i og omkring knæet er hyppigste årsager til knæsmerter, og længerevarende overbelastning af brusken kan medføre slidgigt.

Akupunktur mod knæsmerter

Knæsmerter kan variere fra let ubehag i forbindelse med bevægelse til voldsomme hvilesmerter. Det kan give gangbesvær og påvirke både arbejdsliv og nattesøvn i udstrakt grad. Akupunktur har positiv indvirkning på både slidgigt og smerter i knæet. Desuden har akupunktur hurtig effekt på akutte skader i knæet.

Sportsskader

Generelt har akupunktur rigtig god effekt på både akutte og kroniske sportsskader, da inflammationen nedbringes, blodcirkulationen i det skadede område øges, og dette øger helingsprocesserne. Sportsudøvere kan derfor med fordel benytte akupunktur for hurtig bedring ved akutte skader. Ved kroniske skader vil der dog tit være behov for flere behandlinger.