Lægernes Akupunktur

ved læge Lian Chen TvingKinesisk akupunktur med dansk lægestandard


Angst

Frygt er en følelse alle mennesker kender til, og den kortvarige tilstand af frygt har haft stor betydning for menneskehedens overlevelse gennem historien. På en måde kan man sige, at frygten har beskyttet os mod fare ved, at vi instinktivt har søgt bort fra den farlige situation. Angst er derimod overdreven frygt og dermed en uhensigtmæssig tilstand, da den kan opstå uden der er en reel fare tilstede. Populært kan man kalde angst for en form for "psykisk allergi".

Angst kan optræde i flere former, fx. panik angst, generaliseret angst og forskellige fobi tilstande. Symptomerne på angst er mangfoldige og kan variere meget fra person til person. Fælles er det dog, at angst giver betydelige gener som oftest viser sig i form af hjertebanken, koldsved, rystelser og tørhed i munden. Der udover kan man opleve vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelse, trykken for brystet, kvalme, uro i maveregionen, svimmelhed, kuldegysninger, hedeture, samt frygt for at miste selvkontrollen eller for at dø.

Angst kan først diagnosticeres, når de mulige somatiske årsager først er udelukket, hvilket undersøges af en læge. Angst er en særdeles ubehagelig tilstand, men den kan behandles. For mange angstpatienter kan psykoterapi - i visse tilfælde i kombination med medicinering - give tilfredsstillende resultater. En del patienter bryder sig dog ikke om at gennemgå et psykoterateutisk forløb, eller ønsker at undgå psykofarmisk medicin, ligesom disse behandlingsformer har dårlig effekt på nogle.

Akupunktur mod angst

Empirisk erfaring tyder på, at akupunktur kan have gavnlig effekt i behandling af angst. Hvorvidt du kan behandles udelukkende med akupunktur, eller om du har brug for akupunktur i en kombination med psykoterapi eller medicin, vil vi diskuterer med dig under behandlingsforløbet.