Lægernes Akupunktur

ved læge Lian Chen TvingKinesisk akupunktur med dansk lægestandard


Søvnløshed

Søvnløshed er et meget udbredt problem, som 5-10% af befolkningen lider af. Søvnløshed kan have både somatiske og psykiske årsager, og den kan opstå som følge af et andet sygdomsforløb. Det kan være meget plagsomt at lide af søvnløshed, og vedvarende søvnløshed kan i visse tilfælde udløse en psykose, som er en alvorlig psykisk tilstand, der kræver akut indlæggelse. Søvnløshed kan også være et tegn på en mere alvorlig underliggende tilstand, hvilket vi altid vil vurdere ved konsultation.

Søvnen er en kompliceret, biologisk process, som endnu ikke er fuldt ud forstået. Men det er sikkert, at en række signalstoffer i hjernen (blandt andet melatonin) har indflydelse på vores søvnmønster, og bidrager til at opretholde vores døgnrytme. Basal neuroendokrinologisk forskning viser, at akupunktur kan bidrage til at regulere disse signalstoffer.

Medicinsk behandling af søvnløshed er langt fra uden bivirkninger, fx. er benzodiazepin kendt for at være afhængighedsskabende, samtidig med at kroppen udvikler tolerance overfor præparatet. Andre typer medicin, der benyttes mod søvnløshed, er ligeledes forbundet med væsentlige bivirkninger.

Akupunktur mod søvnløshed

Akupunktur er gennem mange år blevet benyttet til behandling af søvnløshed i både Kina og resten af Østasien, og denne metode er nu ved at blive udbredt til resten af verdenen. Vi har god erfaring med at behandle søvnløshed med akupunktur, eventuelt i kombination med andre metoder. Under behandlingen vil du også blive undervist i søvnhygiejne, som vil hjælpe dig til at opbygge faste søvnmønstre.